Sanering

Wanneer er sprake is van vervuilde grond, bezit KoolBV over de juiste certificering, materieel en ervaring om deze grond professioneel te verwijderen. Wij zijn specialist in bodemsanering, verhardingssanering en tanksanering, voor zowel private als publieke opdrachtgevers.

Indien naar aanleiding van een bodemonderzoek bepaalde stoffen boven de interventiewaarde gemeten worden spreekt men van een bodemverontreiniging. Op basis van dit rapport en de beoogde toekomstige toepassing van de locatie wordt een saneringsplan opgesteld. Over dit saneringsplan treden wij in contact met het bevoegd gezag welke vervolgens na overleg haar akkoord zal geven alvorens de vervuilde (water)bodem, tank of verharding mag worden verwijderd en gereinigd. Dat houdt in dat de rapportage volledig moet zijn en het saneringsplan voldoende uitgebreid. KoolBV heeft ruime ervaring in het opstellen van een heldere rapportage die voldoet aan alle eisen gesteld aan een bodemsanering. 

Verantwoordelijk in aannemerschap en werkgeverschap

Het is van uiterst belang dat de vervuiling zorgvuldig wordt verwijderd, vervoerd en gestort bij een erkend verwerker, zodat er geen verdere milieuschade ontstaat. De omgeving van de projectlocatie moet te allen tijde veilig en bereikbaar zijn, met zo min mogelijk overlast voor de bewoners. Daarom steken wij extra tijd in het op de hoogte stellen van de omgeving en het afzetten van de vervuilde gebieden en afvoerwegen. Het vervuilde materiaal storten wij bij gecertificeerde verwerkers.

Onze saneringsvloot bestaat uit hoogwaardig, gecertificeerd en gekeurd materieel met overdruk. Overdruk betekent dat de cabine onder druk staat, zodat onze mensen bij saneringsopdrachten veilig kunnen opereren. Ons saneringspersoneel wordt jaarlijks medisch gekeurd. Dit maakt dat KoolBV als aannemer en als werkgever voldoet aan alle strenge certificeringseisen die worden gevraagd bij bodemsanering en onze bijbehorende certificering.