Grondwerk

Kool BV is een sterke speler in de uitvoer van grondwerkzaamheden, waaronder aanleg en inrichting  van bouwterrein, dijkverzwaring en -aanleg, aanleg van sloten, voorbelasting van de grond en aanvullen van fundering. Dit doen wij vanuit inschrijving op aanbesteding en op directe aanvraag. 

Grondwerkzaamheden vragen een grondige voorbereiding. Wanneer de opdrachtgever dat vraagt, leveren wij een uitgebreid werkplan en gedetailleerde werktekeningen. Wij hebben daarbij een goed begrip van de benodigde vergunningen en zijn in staat zowel de aanvraag te begeleiden als zelf de aanvraag te verzorgen. 

Op ons kantoor toets Eva Kool, een gekwalificeerde inhouse-engineer met jarenlange relevante ervaring in de wegenbouw, onze werkplannen en projecttekeningen. Ons werkplan omvat niet alleen de strikte eisen van de opdrachtgever, maar ook ons verantwoordelijkheidsgevoel naar de omgeving. In ons omgevingsplan scannen we uitgebreid de mogelijke soorten hinder en bepalen we hoe we deze tot een minimum kunnen beperken. Samen bouwen we aan een mooiere omgeving, met respect voor de omwonenden.

Wij denken niet alleen mee met onze opdrachtgever, we ondernemen er ook actie op.

Wanneer er bij grondwerkzaamheden (onvoorziene) werkzaamheden voorkomen, zoals sanering, ander materieel of sloopwerkzaamheden, dan kunnen we daar vaak  in-huis een oplossing voor vinden. Wij beschikken over een grote vloot aan eigen materieel en transport, met en zonder GPS-instructie. Onze werknemers zijn betrokken en leiden wij op tot specialisten in hun vak. Zo kunnen we flexibel en pragmatisch handelen bij onvoorziene uitdagingen.

Met onze grote vloot, jarenlange ervaring en grondige voorbereiding leveren wij een unieke dynamiek en kunnen wij ons met recht full-service aannemingsbedrijf in grondvoorbereiding noemen.