Slopen, boren & zagen

Boren & Zagen

Kool BV beschikt over bijzonder materieel en een betrokken team voor exact boren en zagen. Wij hebben jarenlange expertise in boren & zagen en zijn een veelgevraagde partner voor klussen die zowel precisie als meedenken vragen. Boren & zagen leveren wij voor zowel overheden, bedrijven als particulieren.

Sloopwerkzaamheden

Daarnaast zijn we een betrouwbare partner in interne sloop, zoals muren, aanbouwen of verdiepingen en totaalsloop van volledige panden, met een strikte circulaire inborst zorgen wij voor waar mogelijk hergebruik van materialen of voeren wij af naar erkende verwerkingsbedrijven.  Deze werkzaamheden voeren wij voor zowel overheden, bedrijven en particulieren uit. Na een opname van de werkzaamheden waarbij wij de wens van de klant centraal stellen adviseren wij over de uit te voeren werkwijze en het daarbij te verwachten kostenplaatje.

Sloopwerkzaamheden lijken een grove klus, maar vragen om behoedzaamheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Met onze opdrachtgever kaderen we vooraf de exacte sloopwerkzaamheden goed af en zorgen we dat deze instructies helder worden overgedragen aan onze werknemers.

In ons sloopveiligheidsplan geven we bijzondere aandacht aan de startwerkinstructie, de briefing voorafgaand de sloop. We zien dit niet als een formaliteit ten opzichte van de opzichters, maar als belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden. Om ons zelf alert te houden op verbetering en verantwoording, maken we daarnaast ook gebruik van een online tool waarin we onze werkzaamheden evalueren en incidenten registreren en daarop reflecteren. 

Wij kiezen ervoor om circulair te slopen. Voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden inventariseren wij de te verwachten reststromen. De verschillende vrijgekomen materialen schikken wij vervolgens voor hergebruik, zelfstand dan wel via onze partners.

Sloopwerkzaamheden vragen om behoedzaamheid en verantwoordelijkheidsgevoel.

Anders dan veel andere partijen, kiezen wij er vaak uitdrukkelijk voor om omliggende bewoners op de hoogte te stellen van onze werkzaamheden. Dat doen wij ook wanneer dit niet wettelijk of vanuit onze opdrachtgevers is vereist. Dit resulteert bijna alle gevallen in een veel prettiger proces met de omgeving, doordat bewoners zich gehoord voelen, weten waar zij terecht kunnen met hun klachten en klachten sneller worden afgehandeld.